Gestionarea salariaților pentru conformarea cu cerințele SSM și SU cu ajutorul Platformei EasySSM

11.04.2023

Dobrescu


 

Gestionarea salariaților pentru conformarea cu cerințele SSM și SU cu ajutorul platformei EasySSM

   

 

Cum să asiguri conformitatea angajaților în domeniul SSM/ SU: Utilizarea planșei de angajați din Platforma EasySSM

 

În cadrul Platformei EasySSM, sistemul de management al securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență este însoțit de o funcționalitate inovatoare care permite monitorizarea, actualizarea și gestionarea datelor angajaților într-un mod eficient și centralizat. Aceasta facilitate oferă o abordare modernă și intuitivă pentru asigurarea conformității angajaților în ceea ce privește cerințele de SSM și SU, facilitând comunicarea, raportarea și colaborarea între departamente și echipe. Prin intermediul acestei funcționalități, angajatorii pot beneficia de un instrument puternic pentru administrarea și evidențierea conformității angajaților, contribuind astfel la un mediu de lucru sigur și sănătos.

Una dintre componentele cheie ale acestui sistem este planșa de angajați, bine structurată și actualizată în timp real, care oferă informații esențiale despre starea de conformitate și instruire a angajaților în ceea ce privește SSM și SU.

 
 
 

Platforma EasySSM: Instrument inovator pentru gestionarea conformității angajaților în domeniul SSM/ SU

Plansa de angajați din platforma EasySSM reprezintă o resursă valoroasă pentru monitorizarea și gestionarea conformității angajaților cu privire la cerințele de SSM și SU.

Aceasta furnizează informații detaliate despre fiecare angajat în parte, precum:

 • numele complet, CNP (opțional),
 • funcția
 • punctul de lucru sau departamentul
 • data angajării
 • grupa de instruire și locul de muncă

 De asemenea, planșa de angajați poate indica statusurile relevante pentru domeniul SSM/ SU, cum ar fi:

 • dacă angajatul face parte din echipa de intervenție
 • dacă are medicina muncii actualizată
 • dacă este conducător de loc de muncă
 • dacă este autorizat SSM/ RSVTI/ SU

Un alt aspect important al planșei de angajați este monitorizarea instruirilor specifice SSM și SU la angajare și periodic.

Prin intermediul planșei de angajați, se poate evidenția:

 • dacă un angajat a fost instruit SSM/ PSI la angajare
 • dacă a fost instruit periodic SSM/ PSI
 • dacă are fisele SSM/ SU emise la angajare
 • dacă are fișele SSM/ SU emise periodic
 • precum și dacă acestea sunt semnate cu semnătura electronică avansată de persoanele responsabile
 • status cu persoana care trebuie să semneze fișele individuale 
  Folosim legendă de culori. 

Aceste informații esențiale permit angajatorilor să identifice rapid neconformitățile și să ia măsuri adecvate pentru a remedia situația și a asigura că angajații sunt bine pregătiți în privința SSM și SU.

Angajatorii pot adăuga notițe la fiecare angajat în parte sau pot încărca documente relevante în planșă - cum ar fi fișele de aptitudini, astfel încât să aibă o evidență completă și actualizată a tuturor informațiilor necesare pentru SSM și SU.

Un alt beneficiu important al planșei de angajați este capacitatea de a genera rapoarte și statistici relevante legate de SSM și SU. Prin utilizarea unei planșe de angajați, angajatorii pot obține rapid informații despre starea de conformitate a angajaților, cum ar fi numărul total de angajați instruiți în SSM și SU, procentul de angajați cu documentele actualizate, precum și neconformitățile identificate și acțiunile luate pentru a le remedia. Aceste rapoarte pot fi utilizate în procesul de monitorizare a eficacității sistemului de management al SSM și SU, precum și pentru audituri interne și externe.

Un alt aspect important al planșei de angajați este facilitarea comunicării și colaborării între diferitele departamente sau echipe din cadrul organizației în ceea ce privește SSM și SU. Prin intermediul planșei de angajați, responsabilii de SSM și SU pot interacționa și colabora eficient cu un serviciu intern/extern și cu conducatorii locurilor de muncă, pot accesa și actualiza informațiile relevante în timp real, pot programa instruiri sau evalua competențele angajaților în privința SSM și SU. Aceasta contribuie la crearea unui mediu de lucru integrat și colaborativ, în care toți angajații sunt implicați activ în asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

În concluzie, planșa de angajați reprezintă o componentă esențială în managementul SSM și SU, furnizând informații actualizate despre conformitatea angajaților în privința cerințelor de SSM și SU, gestionând instruirile specifice, documentele relevante și generând rapoarte și statistici utile. Prin utilizarea  din platforma EasySSM a planșei de angajați eficiente, angajatorii pot asigura un mediu de lucru sigur și sănătos, pot identifica rapid neconformitățile și pot gestiona eficient documentele și raportarea în privința SSM și SU. Astfel, planșa de angajați contribuie la îmbunătățirea performanței organizaționale în ceea ce privește sănătatea și securitatea angajaților, precum și conformitatea cu legislația în vigoare.

I'm an image

Programează o prezentare a platformei EasySSM

Nu rata oportunitatea de a simplifica gestionarea angajaților! Află acum cum poți folosi platforma EasySSM fără a fi nevoie de adrese de email sau numere de telefon. Accesează link-ul de mai jos și cere o prezentare pentru a descoperi toate avantajele

 

Nu mai pierde timp cu procese manuale și solicită o prezentare personalizată acum!

 

Împrăștie vestea!

 

Cunoști pe cineva care are nevoie de platforma EasySSM ?
Ajută-l să afle despre noi

FacebookInstagramLinkedInYouTube