Instruirea SSM/SU și avantajele platformei EasySSM

16.02.2023

Dobrescu


 

Importanța instruirii în domeniul sănătății securității muncii și al situațiilor de urgență.

   

 

Ce este instruirea SSM/ SU și de ce este importantă?

 

   Instructajul SSM/ SU este un proces de informare, formare și instruire a angajaților cu privire la regulile, normele și procedurile de securitate și sănătate în muncă (SSM) și situații de urgență (SU). Acesta are ca scop prevenirea accidentelor și bolilor profesionale prin pregătirea și educarea angajaților cu privire la riscurile din munca lor și la modalitățile de prevenire și evitare a acestora, prevenirea în situații de urgență.

   În conformitate cu legislația în vigoare, toate companiile sunt obligate să organizeze și să desfășoare instruirea SSM/ SU pentru toți angajații lor, inclusiv pentru elevi în practică, ucenici. De asemenea, companiile trebuie să aibă documente care să ateste faptul că instruirea SSM/ SU a fost realizată și că angajații au înțeles și acceptat regulile și procedurile de sănătate securitate în muncă și situații de urgență.

 

  Întrebarea este adesea "cine ar trebui să efectueze instruirea și cine ar trebui să semneze fișele de instruire? "

 

   Potrivit legislației în vigoare, este responsabilitatea angajatorului de a asigură instruirea în SSM/ SU a tuturor angajaților săi.
Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui specialist intern, care este un angajat al companiei specializat în instruirea SSM / SU, sau prin intermediul unui serviciu extern, care este o persoană fizică sau juridică specializată în instruirea SSM/ SU.

   În ceea ce privește semnarea fișelor de instruire, aceasta poate fi efectuată atât de către specialistul intern, cât și de către serviciul extern. Cu toate acestea, este important că angajatorul să verifice și să semneze fișele de instruire pentru a confirma că angajatul a primit instruirea adecvată în domeniul SSM/ SU.

   În concluzie, este responsabilitatea angajatorului să asigure instruirea în domeniul SSM/ SU a angajaților săi și să asigure semnarea și verificarea fișelor de instruire.

   Este important să se lucreze cu specialiști SSM/ SU calificați și să se utilizeze instrumente digitale precum EasySSM pentru a asigura o instruire eficientă și o gestiune adecvată a tuturor fișelor de instruire.

 

Ce este EasySSM și cum poate ajuta la realizarea instruirii SSM/ SU?

   EasySSM este o platformă de management al securității și sănătății în muncă, care oferă o soluție integrată pentru management al tuturor aspectelor legate de SSM/ SU, inclusiv pentru organizarea și desfășurarea instructajului SSM/ SU.

   Prin intermediul platformei, companiile pot să-și creeze propriile planuri de instruire SSM/ SU, astfel încât să poată asigură că toți angajații sunt instruiți și pregătiți în mod corespunzător pentru a evita accidentele și bolile profesionale. De asemenea, EasySSM oferă o gamă largă de funcții și instrumente, care permit companiilor să organizeze și să desfășoare instruirea SSM/ SU într-un mod eficient și ușor de gestionat, inclusiv:

     - Planificarea și programarea instructajelor pentru angajați

     - Emiterea și gestionarea fișelor de individuale pentru toate etapele de instruire

     - Semnarea fișelor electronică, folosind semnătura avansată

   În plus, platforma EasySSM/ SU oferă o soluție completă și eficientă de gestionare a instruirii SSM/ SU. Datorită funcționalităților sale avansate, responabilii pot programa și monitoriza cu ușurință sesiunile de instruire, pot genera rapoarte și documente relevante și pot urmări starea instruirii și a testării angajaților.

  Un alt beneficiu major al digitalizării SSM/ SU este îmbunătățirea colaborării și comunicării între departamente și echipe. Prin intermediul platformei EasySSM/ SU, utilizatorii pot colabora și împărtăși informații relevante cu privire la SSM/ SU, îmbunătățind astfel eficiența și reducând riscurile de accidentare sau boală profesională.

   Digitalizarea SSM/ SU prin intermediul platformei EasySSM/ SU aduce multiple beneficii pentru companii de toate dimensiunile și industriile. Aceasta oferă o soluție completă și eficientă de planificare, implementare și gestionare a politicilor de SSM/ SU, precum și de instruire a angajaților și monitorizare a performanței acestora.

   Cu ajutorul EasySSM/ SU, companiile pot îmbunătăți siguranța și sănătatea în muncă a angajaților lor, precum și să respecte reglementările și standardele SSM/ SU în vigoare.

   În ceea ce privește viitorul digitalizării SSM/ SU, platforma EasySSM/ SU rămâne în continuă dezvoltare și îmbunătățire pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare ale companiilor și a pieței.

   Versiunea 2 a aplicației aduce o serie de funcționalități și îmbunătățiri importante, cum ar fi emiterea și semnarea fișelor de instruire în format electronic, interfața prietenoasă pentru utilizator, accesul la rapoarte și documente din orice locație și dispozitiv, precum și suportul tehnic și asistența pentru utilizatori.

   În concluzie, EasySSM/ SU este soluția ideală pentru digitalizarea SSM/ SU, oferind beneficii semnificative pentru companii de toate dimensiunile și industriile.

 

 

I'm an image

Programează o prezentare a platformei EasySSM

Încă nu ești convins de beneficiile și avantajele platformei? Programează o prezentare live, îți voi arăta direct în platformă cât de ușor și simplu se lucrează cu EasySSM.

 

Împrăștie vestea!

 

Cunoști pe cineva care are nevoie de platforma EasySSM ?
Ajută-l să afle despre noi

FacebookInstagramLinkedInYouTube