Cum se completeaza o fisa SSM / Protectia Muncii - Vezi Model

02.03.2020

Armanda


Fișă ssm, fișele de instruire individuale în domeniul securității muncii numite de mulți cărticele. Sunt niște tipizate mărimea A5 de culoare albastră, o dovadă a instruirii la angajare. Apoi o dovadă a instruirii periodice, aceasta se păstrează de către conducătorul locului de muncă, unde își desfășoară activitatea angajatul.

Instruirea la angajare se face de către inspectorul de securitate și sănatate sau persoana desemnată, acesta consemnează în fișe.

                          Completare copertă 

            Încep cu coperta, din partea de sus de la ”UNITATEA” – aici completez numele societătii angajatoare.                         Numele și prenumele – aici completez numele complet din buletin. Dacă o persoana își schimbă numele, aceasta va anunța imediat societatea, urmând ca numele vechi să fie pus în paranteza și numele nou să fie trecut deasupra.             La locul de muncă completez departamentul/ compartimentul unde își desfășoara activitatea angajatul, acesta poate sa fie sediu, șantier, clinică, punct de lucru, terți, etc.             La domiciliul am observat mai multe variante, eu însă completez datele din buletin, reședința dacă este cazul o trec la declarația de traseu.             Legitimația – deși nu am mai vazut aceasta rubrică completată, aici consemnez ”marca” – care o preiau de la biroul de resurse umane.

                          Completare prima pagină

            După care merg la interior, prima pagină care începe cu ”Numele și prenumele” apoi  Data și locul nașterii” care le completez din buletin.             Calificarea se preia de la biroul de resurse umane, conform diplomelor aduse de angajat, dacă angajatul nu are studii, rubrica rămâne necompletată.             Funcția o completez din contractul de muncă, chiar dacă angajatul are prin fișa postului mai multe atribuții.             Locul de muncă –spre deosebire de copertă-aici completez spațiul efectiv în care se desfășoară activitatea, ex.: magazin, sau depozit, birou, punct de ridicare colete, șantier, cabinet, secția de producție, etc.             Rubrica autorizații (ISCIR, etc.) o completez numai în cazurile în care persoana se angajează pe una din funcțiile în care este obligatorie autorizarea (ex. electrician, fochist etc.);             Traseul de deplasare la/ de la serviciu - îl completez împreună angajatul.  Spre deosebire de copertă, aici trec resedința, unde locuiește angajatul propriu zis. Voi completa numele și numărul transportului în comun, stația de îmbarcare și debarcare, timpul de deplasare. Eu folosesc un tipizat de declarație de traseu care conține mai multe campuri ce trebuie completate, este un model mai complex.

                          Instruirea introductiv generală

           Data primei instruiri -este data de începere a contractului de muncă, completez din contractul individual de muncă.          *Timpul de instruire se reglementeaza printr-o decizie, acesta poate fi între 1 oră și 8 ore.

ATENȚIE -  dacă timpul de instruire este mai mare decât timpul de lucru, acesta trebuie calculat. Exemplu: instructajul se face timp de 8 ore iar angajatul lucrează 2 ore pe zi, atunci instructajul introductiv general se face timp de 4 zile a câte 2 ore.

            Instructajul se face de către inspectorul ssm, sau lucrătorul desemnat, însă poate fi făcut prin asumare și de către administrator, specificându-se funcția.             Conținutul instruirii este unul general valabil. Eu completez următoarele: L319/2006, HG1425/2006.  Riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității. Evaluarea riscurilor. Măsuri la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor. Stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor. Consecințele necunoașterii și nerespectării legislației SSM. Planul de prevenire și protecție.             Semnătura celui care a efectuat instruirea introductiv generală și a celui care a verificat însușirea cunoștințelor îmi aparțin mie ca și inspector ssm, serviciu extern.

                          Instruirea la locul de muncă

            *A fost efectuată la data – calculez instruirea introductiv generală apoi mă raportez la orele de muncă trecute în contract. Ca exemplu: dacă persoana a fost angajată cu data de 5 februarie și are timp de lucru 8 ore, iar decizia de instruire este cu 8 ore, atunci trec la introductiv general data de 5 februarie iar la instruirea de la locul de muncă trec 6 februarie. Trebuie ținut cont ca sunt mai multe variabile.             Locul de muncă(post de lucru) - în aceasta rubrică completez atât locul de muncă, cât și funcția angajatului. – locul de muncă este acelasi trecut în partea de sus a fișei- adică spațiul efectiv de lucru. Iar funcția este de-asemenea cea trecută în partea de sus a fișei. Aceasta poate totuți să difere dacă spre exemplu angajatul are mai multe atribuții și își desfășoară activitatea și în alte părți decât punctul fix de lucru.             Timp de 2,4,6,8 ore – acest timp este reglementat printr-o decizie, la fel ca instruirea de mai sus;             De către – conducătorul locului de muncă- acesta este numit printr-o decizie a administrației. Acesta poate să fie administratorul, un director, șeful de șantier sau altă persoană care să aiba cunoștințele necesare în domeniu.             Conținutul instruirii diferă acum de la o societate la alta. Eu completez o parte general valabilă, urmând ca a doua parte să contină instrucțiuni specifice firmei/ postului de lucru.

Exemplu:

Riscuri specifice locului de muncă. Măsuri de acordare a primului ajutor. Stingerea incendiilor. Evacuare, în caz de pericol grav și iminent. Exerciții și demonstrații practice de utilizare a EIP, a mijloacelor de alarmare , intervenție, prim ajutor și evacuare. Planul de prevenire si protecție. Reglementări SSM specifice postului. Instrucțiuni proprii SSM specifice postului (aici trec instrucțiunea pentru funcția respectivului).             Semnătura celui care a efectuat instruirea acum este a conducaătorului locului de muncă, cel care este trecut că face instructajul la ”de către”             Semnătura celui care a verificat este semnătura mea, ca și inspector SSM.

                          Admiterea la lucru

            Admiterea la lucru se face fie de către un superior, director, etc. fie chiar de către conducatorul locului de muncă. Eu completez numele conducătorului locului de muncă atunci când nu exista un director sau manager de departament.             Data admiterii la lucru se efectuează după instructajul la locul de muncă – deci data trecută la instruirea la locul de muncă se trece și la admiterea la lucru.            Tot la angajare, după instruirea introductiv generală completez și testarea la angajare, aproape de sfârșitul fișei, la ”REZULTATELE TESTĂRILOR” completez data instructajului introductiv general, trecută în partea de sus a primei pagini, apoi materialul predat. Eu completez numele testului, exemplu: ”Testare SSM la angajare”. Calificativul diferă în funcție de rezultatul testărilor. Iar examinatorul sunt eu, inspectorul SSM.

                          Sfaturi și sugestii !

            De obicei îmi fac provizii serioase de fise individuale de instruire SSM si SU. Ca să nu fiu surprins de o angajare iar eu să nu am fisă de consemnat. Fiind în epoca online, eu îmi comand de câțiva ani fișele de instruire individuale de la tipografia Print And More. Pentru calitate/preț și promtitudine. Fișe găsiți fizic de cumpărat în aceiași zi și la magazine de papetărie, la Registrul Comerțului, Camera de Comerț, Institutul de Cercetare Darabont. Sau alte magazine care comercializează echipamente SSM/PSI. *Timpul de lucru și data instruiri pot fi confuze uneori, poți lăsa un comentariu cu durata instructajului din decizie , timpul de lucru al angajatului și data angajării, iar noi îți vom spune cum să completezi aceste câmpuri. Mai jos se regăsește un model complet de completare a fișei individuale de securitate în muncă.

Apasă aici pentru model Completare fisa SSM 2020