Consemnarea fișelor de instruire în domeniul SSM și SU: soluții eficiente pentru economisirea timpului și a resurselor

10.03.2023

Dobrescu


 

Consemnarea instruirilor în fișele individuale de instruire în domeniul SSM și SU: soluții eficiente pentru economisirea timpului și a resurselor

   

 

 

Într-o lume în care siguranța și sănătatea angajaților sunt din ce în ce mai importante, consemnarea instruirilor în fisele de instruire devine un aspect crucial pentru toate companiile. Aceasta este o obligație legală, impusă de către legislația românească și trebuie să fie respectată cu strictețe.

 

Legislație SSM

Conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, aceasta prevede obligativitatea consemnării în fisele de instruire a instruirilor privind securitatea și sănătatea în muncă. Articolul 20 al acestei legi prevede că angajatorul trebuie să asigure instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă, iar această instruire trebuie să fie consemnată în fisele de instruire.

 

Legislație SU/ PSI

Iar potrivit art. 45 din Ordinul nr. 712 din 23 iunie 2005 instruirea in domeniul situațiilor de urgenta se certifica prin înscrisuri realizate, după caz, în fița individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire. Mai mult decât atât, angajatorul este obligat să consemneze aceste instruiri în fisele de instruire.

Consemnarea

Consemnarea în fisele de instruire trebuie să fie efectuată de către angajator, care este responsabil pentru asigurarea instruirii corespunzătoare a angajaților săi. În plus, angajatorul trebuie să asigure că toate instruirile sunt consemnate într-un mod clar și precis, astfel încât să fie ușor de urmărit și de verificat.

Această obligație legală este esențială pentru garantarea siguranței și sănătății angajaților și ar trebui respectată cu strictețe de către toate companiile. În plus, consemnarea în fisele de instruire este un proces vital pentru evidențierea instruirilor efectuate și pentru asigurarea conformității cu reglementările legale în vigoare.

 
 

Platforma EasySSM

Pentru a facilita procesul de consemnare în fisele de instruire, există o serie de soluții disponibile.

Platforma EasySSM oferă soluții personalizate pentru consemnarea automatizată a tuturor instruirilor efectuate în cadrul companiilor. Această platformă asigură o evidență clară și precisă a tuturor instruirilor efectuate, economisind astfel timp și resurse prețioase.

În concluzie, consemnarea în fisele de instruire este o obligație legală importantă, care trebuie respectată cu strictețe de către toate companiile. Această consemnare trebuie efectuată de către angajator și trebuie să fie realizată în mod clar și precis

I'm an image

Programează o prezentare a platformei EasySSM

Nu rata oportunitatea de a afla mai multe despre consemnarea fișelor de instruire prin programarea unei prezentări cu specialiștii EasySSM. Descoperă beneficiile utilizării platformei noastre și simplifică-ți procesul de consemnare a instructiunilor.

Programarea unei prezentări este un prim pas important spre economisirea timpului și a resurselor în ceea ce privește consemnarea fișelor de instruire.

 

Nu mai pierde timp cu procese manuale și solicită o prezentare personalizată acum!

 

Împrăștie vestea!

 

Cunoști pe cineva care are nevoie de platforma EasySSM ?
Ajută-l să afle despre noi

FacebookInstagramLinkedInYouTube