Ce faci în cazul unui control de la ITM - SSM. Ce acte trebuie să pregătești!

07.01.2021

Armanda


În cazul în care ești un antreprenor novice, acest articol îți va fi extrem de util. De asemenea, nu ezita să citești acest articol chiar dacă deja cunoști majoritatea legilor pe care trebuie să le respecți.  Ele se schimbă frecvent și, de cele mai multe ori, sunt dificil de înțeles. Deoarece nimeni nu s-a născut învățat, în acest articol vei afla ce poți face în cazul unui control de la ITM – SSM și ce acte trebuie să pregătești. Cel mai important sfat: Nu te panica! Poți trece cu brio de aceste inspecții doar dacă respecți anumite elemente specifice.

Ce înseamnă Inspecția Muncii și în ce constă ?

ce trebuie să știi în caz de control itm
Sursa: Freepik.com
Inspecția Muncii este definită ca acea activitate prin care se efectuează controlul privind:

 • relațiile de muncă;
 • securitatea și sănătatea în muncă;
 • supravegherea pieței muncii. 

Rolul controlului ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) este de a asigura:

 1. respectarea prevederilor legislative specifice; 
 2. prevenirea abaterii de la prevederile legale privind relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, protecția angajaților care muncesc în condiții speciale și supravegherea pieței muncii.

Ce înseamnă SSM ?

siguranța și securitatea în muncă
Sursa: Pixabay.com
SSM-ul presupune un cumul activităţi oficiale prin care se asigură resursele potrivite pentru:

 • realizarea muncii;
 • apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice; 
 • protecția sănătăţii muncitorilor şi a altor indivizi participanți la procesul de muncă.

SSM (Securitatea și Sănătatea în Muncă) este un departament controlat de ITM. SSM-ul mai este cunoscut și drept Protecția Muncii. Toți agenții economici care au minim 1 angajat trebuie să aplice regulile ITM și SSM. 

Tipuri de inspecții ITM

ce tipuri de inspecții ITM există
Sursa: Pexels.com
Inspectoratul teritorial de muncă poate desfășura următoarele tipuri de control:

 1. Controlul de campanie - cea mai cunoscută și mai întâlnită formă de control, care vizează aspecte precum: munca fără forme legale sau verificarea măsurilor pentru protecția salariaților în cazul temperaturilor extreme.
 2. Controlul tematic  – aplicabil doar pentru anumite domenii. Acest control implică aspecte precum legiferarea unor clauze prezente în contracte, evidența orelor lucrate de angajați prin fișele de prezență sau diferite aspecte legate de salarizare.
 3. Controlul de fond - se desfășoară adesea în întreprinderile mari și are ca scop verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii în vigoare.

Toate aceste tipuri de controale au în comun câteva puncte cheie care vor fi analizate:  

 • îndeplinirea cerințelor legale în ceea ce privește angajarea;
 • respectarea timpului de muncă și a timpului de odihnă;
 • respectarea drepturilor salariale;
 • legalitatea clauzelor din contractele de muncă.

Tipuri de inspecții SSM

tipuri de inspecții ssm
Sursa: Icons8.com
La fel ca în cazul unui control ITM, inspecția SSM poate fi de 3 tipuri:

 1. De tip sistem – are în vedere toate întreprinderile și unitățile. Inspecția sistem este planificată și presupune realizarea unei analize privind toate problemele legate de sănătatea și securitatea în muncă (dacă acestea există). 
 2. Inopinată este controlul de tip surpriză, care se efectuează fără anunțarea conducerii în prealabil. Implică verificarea problemelor specifice din activitatea respectivă.
 3. Tematică  –  include activități de verificare generală. Compania este aleasă aleatoriu de către inspector în momentul când pleacă pe teren, dar va fi anunțată în prealabil. 

Diferența dintre controlul de tip sistem și cel tematic este că primul este anunțat cu câteva zile înainte, iar al doilea în ziua în care va fi efectuat.

Actele pe care trebuie să le pregătești la controlul ITM 

ce documente trebuie să pregătești pentru inspecția itm
Sursa: Unsplash.com
 Ca antreprenor, ar trebui să știi deja ce acte trebuie să prezinți în cazul unui control ITM. Cu toate acestea, dacă ești în dubii iată care este lista:

 1. Registrul unic de control;
 2. Actele firmei (ale angajatorului): CUI, autorizația de funcționare, actul constitutiv, actele pentru protecția muncii;
 3. Registrul de evidență a salariaților: statele de plată, actele care îți dovedesc dările către stat (asigurări sociale, de sănătate, etc.), documente privind acordarea tuturor concediilor prevăzute de lege.
 4. Dosarele angajaților pe care departamentul de Resurse Umane trebuie să le dețină;
 5. Contractul colectiv de muncă (numai dacă este cazul).
 6. Regulamentul de ordine interioară;

Acte pe care trebuie să le pregătești la controlul SSM

ce documente trebuie să pregătești pentru inspecția ssm
O parte dintre actele prezentate la controlul SSM sunt similare celor prezentate la inspecția ITM. O aplicație online precum Easy SSM oferă o evidență mult mai clară a procedurilor și documentelor specifice protecției muncii și situațiilor de urgență. Documentele solicitate depind foarte mult și de natura activității desfășurate. Iată câteva dintre actele pe care trebuie să le pregătești:

 1. Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului și actul constitutiv al societății;
 2. Registru unic, ștampila societății, copia după cartea de identitate a administratorului;
 3. Certificat constatator – autorizarea de funcționare în domeniul SSM pentru activitățile desfășurate;
 4. Evaluarea riscurilor de accidentare și Planul de prevenire și protecție.
 5. Tematica instruirii, instrucțiuni pentru frecvența instruirii, evidența locurilor de muncă caracterizate de pericol grav și iminent, evidența zonelor cu un nivel ridicat de risc.
 6. Instrucțiuni proprii pentru completarea reglementărilor de securitate – sănătate în muncă.
 7. Lista de dotare a salariaților cu EIP;
 8. Fișe de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă;
 9. Fișe de post cu sarcini în domeniul SSM și fișe de aptitudini emise de Medicina Muncii.
 10. Avizul ISCIR;
 11. Autorizație personal conform normelor legale;
 12. Dovada măsurilor implementate pentru protecție împotriva electrocutării.

Ce verifică un inspector SSM?

ce trebuie să facă inspectorul ssm
Sursa: Rawpixel.com
Atribuțiile inspectorului de Securitate și Sănătate în Muncă sunt:

 • efectuarea măsurătorilor și depistarea eventualelor probleme, precum și situațiilor care pun angajații în pericol;
 • constatarea de nereguli la locul de desfășurare a activității - inspectorul poate sista activitatea, sesizând organele de urmărire penală;
 • acordarea autorizațiilor de funcționare;
 • retragerea autorizațiilor de funcționare în cazul nerespectării normelor de lucru și prevederilor legislative în vigoare;
 • cercetarea accidentelor de muncă;
 • instruirea și informarea angajaților cu privire la drepturile specifice SSM;
 • efectuarea controalelor în vederea certificării produselor, mașinilor și a utilajelor din punct de vedere al securității în muncă;
 • verificarea respectării criteriilor legale specifice SSM și înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.

Sfaturi în cazul unui control ITM sau SSM
aplicație online management itm ssm

 1. De la început trebuie să afișezi orarul și să îl declari la primărie. 
 2. Pontajele trebuie completate de către angajați.
 3. Implementează o aplicație online de management în protecția muncii și situațiile de urgență. Aceasta are ca scop gestionarea facilă a documentelor și procedurilor specifice, a personalului și a punctelor de lucru. Având o evidență clară asupra acestor elemente, vei eficientiza activitatea și oferi rapoarte clare.
 4. Asigură-te că fiecare angajat își cunoaște programul de lucru și salariul NET pe care acesta îl încasează. În cazul unui control, inspectorul poate să înmâneze fiecărui salariat o declarație în care va completa ce salariu NET câștigă și care sunt zilele de lucru, dar și cât timp stă la serviciu.
 5. Încearcă să rămâi calm pe toată durata controlului. Oferă inspectorului toate actele pe care ți le cere. Dacă vei purta o discuție civilizată și vei oferi toate detaliile de care acesta are nevoie, inspecția se va desfășura normal și vei evita aplicarea unei amenzi. Desigur, acest lucru se va întâmpla doar dacă nu se vor identifica abateri.
 6. Dacă se vor găsi diferite tipuri de abateri, atunci inspectorii vă vor explica ce trebuie pus la punct printr-un proiect care vizează măsuri de implementat. Următorul pas pe care trebuie să îl faci este să pui în aplicare acest plan. Nu uita că există și o dată limită unde trebuie să comunici către ITM măsurile adoptate.
 7. Controlul trebuie să se finalizeze cu întocmirea Proceselor Verbale de control sau de contravenție (dacă este cazul), precum și cu înregistrarea acestora în Registrul Unic de Control.
 8. În general, firma/ departamentul de contabilitate sau de Resurse Umane ar trebui să se ocupe de toate aceste acte. 

Concluzii

Pentru a avea totul în regulă, încearcă să fii organizat și să îți pui de la început actele în ordine pentru că niciodată nu știi când activitatea desfășurată de compania ta va fi supusă unui control. De aceea, cel mai bine este să fii pregătit de astfel de inspecții pentru că autoritățile vor să se asigure că lucrurile decurg conform legii.