Ce documente conține un DOSAR PSI - SU? + documente model

30.11.-0001

Armanda


Ce documente conține un DOSAR PSI - SU? Dar în primul rând ce este un dosar PSI - SU? La fel ca și în cazul dosarului SSM, acesta reprezintă un ansamblu de documente specifice, cu scopul final dar și cel mai important, de a informa angajatul privind riscurile în situații de urgență. Bineînteles că dosarul este o cerință legală, iar fără acest dosar se poate intra inclusiv pe penal, sau cel putin se poate primi o amendă uriașă. Să vorbim despre structura unui dosar PSI - SU! Dosarul PSI - SU conține documente diferite, pe care aici le voi numi ”piese” . Aceste piese sunt structurate după un model, fiecare își poate aranja această structura după cum îi este mai ușor. În aplicația EasySSM, aceasta structură este predefinită, astfel că trebuie doar să urcați documentele în folderele specifice PSI - SU. Noi aranjăm aceste piese după o logică, care reiese și din lege, documentele fiind ușor de identificat . Pentru a menține dosarul structurat corect vom întocmi un OPIS, acel inventar al documentelor pe categorii sau specialități. Așadar fără să mai detaliez prea mult despre structură și opis, am să trec direct la ce conține un dosar PSI - SU. Prima categorie, cu care practic începem activitatea, aceasta categorie de documente trasează traiectoria.

     OPIS
Actele de autoritate : decizii / dispoziții.
 • Dispoziție – privind stabilirea modului de organizare și a responsablităților privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Dispoziție – Privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului (atenție la actualizari);
 • Dispoziție –privind organizarea instruirii personalului;
 • Dispoziție – de numire a inspectorului de protecție civilă;
 • Dispoziție - privind organizarea și funcționarea celului de urgență;
 • Anexe –  acestea pot fi pentru diferite dispoziții sau decizii; Unele companii împart actele de autoritate în dispoziții PSI și dispoziții de protecție civilă.

Această categorie poate conține și alte documente specifice, în funcție de complexitatea locurilor de muncă sau a companiei. Spre deosebire de dosarul SSM, în domeniul PSI - SU nu se întocmește o evaluare de riscuri. 

Fișa obiectivului

Fișa obiectivului reprezintă documentul care indică date tehnice, tipul de materiale combustibile, mijloace de stingere, etc. După întocmire se trimite către departamentul de situații de urgență local.  

Plan de prevenire și protecție

Planul de prevenire se poate întocmi în două feluri. Pe fiecare meserie  sau loc de muncă în parte. Astfel că pentru fiecare meserie / loc de muncă se identifică riscurile apoi se întocmește planul de prevenire. Sau se poate face un inventar al tuturor riscurilor/ locurilor de muncă , apoi se face un singur document care cuprinde riscurile comune și riscurile specifice fiecărei meserii/ loc de muncă.

 • Plan de prevenire și protecție
Instrucțiuni proprii SSM

Prescurtarea instrucțiunilor proprii SSM este ”IPSSM” , ”IPSM”. Instructiunile sunt comune și specifice meseriei sau locului de muncă.

 • IPSM – Atribuții CLM;
 • IPSM – Atribuții lucrători;
 • IPSM – Temperaturi extreme;
 • IPSM – Consecințele nerespectării legislației SSM;
 • IPSM – Traseul de deplasare la locul de muncă/ retur;
 • IPSM – Violență, stres, hărțuire;
 • IPSM – Circulația auto;
 • IPSM – Electrocutare/ electrocuție;
 • IPSM – Primul ajutor;
 • IPSM – Norme PSI;
 • IPSM – Protecția maternității la locul de muncă;
 • IPSM – Protecția persoanelor vulnerabile la locul de muncă – doar dacă este cazul;
 • IPSM – SPECIFICE PERSONAL .....(aici sunt IPSM-urile specifice meseriei/ locului de muncă)

 

Tematici

Tematicilie  de instruire reprezintă documentele care indică ce IPSM se face la fiecare interval de instruire.

 • Program de instruire testare – documentul de care v-am spus ca a fost înlocuit în decizii;
 • Tematica de instructaj introductiv general (IIG);
 • Tematica de instructaj la locul de muncă (ILM);
 • Tematica de instruire peronal .... (aici sunt tematicile specifice meseriei/ locului de muncă);

 

Bugetul de cheltuieli aferent anului in curs

Acest document, pe care îl recomandam a fi EXCEL (pentru calcule automate), se referă la planul de cheltuieli specifice activității SSM pe un an întreg. Cheltuielie pornesc de la medicina muncii, la echipamente de protecție, truse de prim ajutor, etc.

 • Bugetul anual

 

Nomenclator EIP

Nomenclatorul EIP este tabelul prin care se atestă/ inventariază, cu semnătura, predarea echipamentelor individuale de protecție tuturor angajaților.  Mai multe detalii găsiți aici .

 • Nomenclator EIP anul ...

 

Registre

Ne referim la cele 4 registre, care de cele mai multe ori sunt solicitate la controalele din partea ITM.

 • Registru unic de evidență a incidentelor periculoase;
 • Registru unic de evidență a accidentelor ușoare;
 • Registru unic de evvidență a accidentelor care nu au legătură cu activitatea;
 • Registru unic de evidență a accidentaților în muncă;

 

Nomenclator

Acest document explică termenii de speciliatate/ sintagme, ce se folosesc în domeniul sănătății și securității în muncă.

 • Nomenclator

 

Documente adiacente dosar SSM

Aici putem pune documente pe care poate nu le-am menționat mai sus, cum ar fi planul de șantier (conf. HG300/2006), procese verbale de control, documente despre medicina muncii, sau alte documente specifice SSM.   Un audit al documentelor puteți să îl faceți singuri prin aplicația EasySSM   Iar după cum v-am obișnuit, am să vă ofer gratuit, LA CERERE, câte un document model, gata de folosire. Tot ce trebuie să faceți este să solicitati printr-un comentariu un document specific SSM, iar noi vi-l trimitem prin email.