fbpx
Persoane care stau la calculator
9 noiembrie 2021

Instrucțiuni SSM și PSI/SU + modele gata de folosire

Despre instrucțiuni SSM și PSI/SU, ce sunt acestea dar și modul de concepere al acestora plus modele gata de folosire.

Instrucțiunile reprezintă un set de documente menite să ne învețe despre modul de organizare si comportare la locul de muncă.
În cele mai bune condiții de securitate și sănătate, deci fără a ne pune pe noi sau alte persoane în pericol de accidentare sau alte incidente.
Putem spune că sunt instrumente de informare a angajaților privind riscurile de accidentare, planurile și măsurile de prevenire la locul de muncă.

Aceste instrucțiuni SSM, PSI/SU se pot concepe de la zero. Urmând o structură foarte simplă la bază, sau se pot completa după o anumită structură, după un șablon.

Cine elaborează setul de instrucțiuni?

La elaborarea instrucțiunilor participă specialistul SSM, reprezentantul lucrătorilor, conducătorul locului de muncă și medicul de medicina muncii.
Însă în multe cazuri instrucțiunile se elaborează de către specialistul SSM sau serviciul extern cel mult împreuna cu conducătorul locului de muncă.

Cum se elaborează instrucțiunile?
 1. Analiza posturilor/ locurilor de muncă/ activităților / utilajelor – urmărind activitățile specifice, operațiunile, sarcinile de muncă.
 2. Analiza cerințelor minime de securitate și sănătate în munca. Dar și a fișei postului ținând cont de proceduri de lucru, documentație tehnică, ghiduri de bune practici, alte documente relevante. 
 3. Identificarea tuturor operațiunilor de lucru, identificarea riscurilor de accidentare.
 4. Pentru fiecare operațiune și/sau risc identificat se stabilesc măsuri de eliminare/ diminuare sau control al riscurilor de accidentare.
Elaborarea propriu-zisă a instrucţiunilor proprii de SSM.

Recomandări extrase din broșura Inspecției Muncii – ediție 2018.

     ”Se recomandă ca instrucţiunile proprii de SSM să conţină cel puţin următoarele:

 • Domeniul de aplicare al instrucţiunii proprii de SSM: activitatea/postul de lucru/locul de muncă.
 • Calificarea pe care trebuie să o aibă lucrătorul pentru a efectua activitatea/sarcina de muncă în condiții de securitate şi sănătate în muncă și, după caz, obligativitatea autorizării exercitării meseriei/profesiei.
 • Descrierea modului corect în care se desfăşoară activitatea/sarcina de muncă. Astfel încât aceasta să nu implice riscuri pentru lucrători (ex: operaţii efectuate, echipamente de muncă utilizate și operaţiile de mentenanţă a acestora care revin în sarcina lucrătorului, materii prime/materiale utilizate, amenajarea postului de lucru/locului de muncă etc.).
 • Operaţiile din procesul de muncă identificate ca prezentând riscuri pentru securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorului sau a altor persoane.
 • Descrierea riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorului sau a altor persoane, precum și a măsurilor de prevenire și protecţie.  (ex: echipamentul individual de protecţie care trebuie utilizat, semnalizarea de SSM specifică riscurilor etc.).
 • Precizarea acțiunilor concrete care sunt interzise lucrătorului pentru a preveni expunerea acestuia la riscuri pentru securitatea și sănătatea sa.
 • Descrierea modului în care vor fi puse în aplicare măsurile necesare pentru realizarea activităţii/sarcinii de muncă în condiţii de securitate și sănătate în muncă.
 • Se recomandă utilizarea imaginilor (ex: imagini sugestive de tip „Așa DA” și „Așa NU”, pictograme pentru semnalizarea de SSM etc.).
 • Descrierea modului în care lucrătorul trebuie să acţioneze în caz de incendiu, acordarea primului ajutor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav și iminent.
 • Actele normative și documentele avute în vedere la elaborarea instrucţiunilor proprii de SSM.”
Modificarea setului de instrucțiuni ssm su psi.

Aceste instrucțiuni ssm su psi se vor actualiza în cazul unui accident de muncă, sau la maxim 5 ani de la elaborare.
Actualizarea lor se face pe structura inițială, adăugând noi metode de combatere a riscurilor.
De-asemenea instrucțiunile se actualizează și dacă se schimba procesul de muncă, utilajele, etc.

Despre modalitatea de a face instructajul angajaților am scris în acest articol. CLICK AICI.

După cum v-am promis, în acest articol am adăugat și instruiri SSM/ PSI-SU gata de folosit, sau ca model de inspirație.

1 IPSM – ATRIBUTII CLM

IPSM 2 – Atributii lucratori

IPSM 3 – Personal TESA

IPSM 4 -Consecintele nerespectarii legislatiei

IPSM 5 – TRASEU – CASA -LOC DE MUNCA -RETUR

IPSM 7 – CIRCULATIA AUTO

IPSM 8 – ELECTROCUTARE

IPSM 10 – NORME PSI

 

Lăsați-vă comentariul

Please enter your name.
Please enter comment.